Loading...
Homepage 2020-01-06T09:29:38+00:00

Assay, de balans tussen bouwkosten en milieulasten

Proces- en kostenmanagement van bouw- en renovatieprojecten.
In de gehele levenscyclus van woningbouw en utiliteitspanden.
Sturing op duurzaamheid en milieu met MPG- & CO₂-berekeningen.
Advies over bouw, huisvesting en vastgoed.

PROCESMANAGEMENT
&

ADVIES

Ieder bouwproces kent een aantal fasen maar is altijd weer uniek. Daarom is het belangrijk al direct vanaf het idee het proces goed in te richten en te managen. Door de onafhankelijke positie en brede kennis van bouwprocessen kan Assay de rol van bouwprocesmanager als geen ander vervullen. 

Wij begeleiden niet alleen de uiteenlopende activiteiten van alle betrokken partijen, maar leggen deze ook vast, communiceren deze binnen de gehele kolom, bewaken de kwaliteit en houden uiteraard de vinger aan de pols wat betreft het budget.

Daarnaast adviseren wij overheid, semi-overheid en bedrijfsleven rondom alle aspecten van het bouwproces. Door onze jarenlange ervaring kennen wij de markt en weten wij alles van huisvestingsvraagstukken, bouwprojecten en vastgoedontwikkeling.

KOSTENMANAGEMENT

Hoe vaak gebeurt het niet dat een bouwproject uiteindelijk veel meer kost, dan oorspronkelijk beoogd was? Met Assay is dat iets wat u niet zal gebeuren. Hoe eerder in het proces u ons inzet, hoe beter het financiële rendement dat u zult behalen. Desgewenst managet Assay de bouwkosten tijdens het gehele proces.

Onder meer de volgende kostenramingen behoren tot het werkpakkket:

  • Stichtingskostenraming
  • VO-, DO- en besteksramingen
  • Alternatievenstudies

MILIEULASTEN

Duurzaamheid binnen het bouwproces wordt steeds belangrijker. Ging het eerst nog om energiezuinig bouwen, tegenwoordig zijn milieulasten en CO₂-reductie bepalend voor duurzaam bouwen. Assay stuurt op duurzaamheid door MPG- en CO₂-berekeningen. Door middel van EcoQuaestor, een model voor de bepaling van milieueffecten in relatie tot de bouwkosten kan direct inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten van verlaging van de milieulasten op de bouwkosten zijn en andersom.

ASSAY, DE BALANS TUSSEN BOUWKOSTEN EN MILIEULASTEN

Assay verzorgt op basis van jarenlange ervaring en expertise advies over de financiële afwegingen binnen het bouwproject. Wij zijn gespecialiseerd in advies in de ontwerpfase en voeren tevens opdrachten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling uit. Eigenaar Creon Swaghoven is MRICS, Qualified Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors en is tevens aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Bouwkostendeskundigen (NVBK) en ingeschreven in het Register Kostenmanager Nederland (RKN). Daarnaast is eigenaar Creon Swaghoven namens NVBK lid van het internationale samenwerkingsverband ICMSC (the International Construction Measurement Standards Coalition) en is hij sinds 2017 General Secretary van het Europese samenwerkingsverband CEEC (the European Committee of Construction Economists).

 Assay werkt voor opdrachtgevers in heel Nederland en richt zich op nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie en herbestemming van gebouwen en gronden. Het werkgebied strekt zich uit over de gehele levenscyclus van een gebouw of de grond van het eerste idee tot sloop/hergebruik, met als specialisatie de ontwerpfase en gebiedsontwikkeling. Samen met tien andere bouwkostenadviesbureaus vormt Assay de coöperatie Bouwprojecteconomie, een samenwerkingsverband waarin kennis en ervaring rond bouwkostenmanagement en milieulastenberekeningen worden gedeeld. De bureaus hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouw- en milieukosten ondergebracht in EcoQuaestor, een gezamenlijk model met database.

Royal Institution of Chartered Surveyors
Meer info
Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen
Meer info
Register Kostenmanager Nederland
Meer info
Coöperatie Bouwprojecteconomie
Meer info
Conseil Européen des Economistes de la Construction
Meer info
International Construction  Measurement Standards Coalition
Meer info

PORTFOLIO

Utiliteitbouw

Zowel op het gebied van procesmanagement als bouwkosten voert Assay uiteenlopende opdrachten uit voor bedrijven, overheidsorganisaties, scholen en instellingen .

Onze utiliteitsbouwprojecten

Woningbouw

Assay voert opdrachten rond woningbouw uit voor woningbouwvereningingen, bedrijven en gemeenten. Maar ook particulieren kunnen met vragen over bouwkosten bij Assay terecht.

Onze woningbouwprojecten

Overige projecten

Naast proces- en bouwkostenmanagement,  is Assay gespecialiseerd in planeconomie. Tevens wordt Assay vaak benaderd voor andere opdrachten gerelateerd aan bouwkosten .

Onze overige projecten

CONTACT

Bezoek ons

Assay Plan- & VastgoedEconomie

Stationsweg 90

5807 AC  OOSTRUM

Mail ons

info@assay.nl

Bel ons

tel. +31 (0)478 69 16 16

KvK 120.52.977

btw-id NL001844260B82