DIENSTEN

DUURZAAM BOUWEN EN BOUWKOSTEN

Duurzaam bouwen en bouwkosten lijken niet altijd hand in hand te gaan. Bovendien wordt duurzaamheid binnen het bouwproces steeds belangrijker. Ging het eerst nog om energiezuinig bouwen, tegenwoordig zijn milieulasten en CO₂-reductie bepalend voor duurzaam bouwen. Assay stuurt op duurzaamheid door MPG- en CO₂-berekeningen. Door middel van EcoQuaestor, een model voor de bepaling van milieueffecten in relatie tot de bouwkosten kan direct inzichtelijk worden gemaakt wat de effecten van verlaging van de milieulasten op de bouwkosten zijn en andersom.

BOUWKOSTENMANAGEMENT

Hoe vaak gebeurt het niet dat een bouwproject uiteindelijk veel meer kost, dan oorspronkelijk beoogd was? Met Assay is dat iets wat u niet zal gebeuren. Hoe eerder in het proces u ons inzet, hoe beter het financiële rendement dat u zult behalen. Desgewenst managet Assay de bouwkosten tijdens het gehele proces.
Onder meer de volgende kostenramingen behoren tot het werkpakket:

  • Stichtingskostenraming
  • VO-, DO- en bestekramingen
  • Alternatievenstudie
PROCESMANAGEMENT & ADVIES 

Ieder bouwproces kent een aantal fasen maar is altijd weer uniek. Daarom is het belangrijk al direct vanaf het idee het proces goed in te richten en te managen. Door de onafhankelijke positie en brede kennis van bouwprocessen kan Assay de rol van bouwprocesmanager als geen ander vervullen.
Wij begeleiden niet alleen de uiteenlopende activiteiten van alle betrokken partijen, maar leggen deze ook vast, communiceren deze binnen de gehele kolom, bewaken de kwaliteit en houden uiteraard de vinger aan de pols wat betreft het budget.
Daarnaast adviseren wij overheid, semi-overheid en bedrijfsleven rondom alle aspecten van het bouwproces. Door onze jarenlange ervaring kennen wij de markt en weten wij alles van huisvestingsvraagstukken, bouwprojecten en vastgoedontwikkeling.