OVER ASSAY

Assay verzorgt op basis van jarenlange ervaring en expertise advies over de financiële afwegingen binnen het bouwproject. Wij zijn gespecialiseerd in bouwkostenadvies in de ontwerpfase en voeren tevens opdrachten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling uit. Eigenaar Creon Swaghoven is MRICS, Qualified Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors en ingeschreven in het Register Kostenmanager Nederland (RKN). Tevens is hij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Bouwkostendeskundigen (NVBK). Namens NVBK is Creon Swaghoven lid van het internationale samenwerkingsverband ICMSC (International Cost Management Standard Coalition). En sinds 2017 is hij General Secretary van het Europese samenwerkingsverband CEEC (the European Committee of Construction Economists).

 Assay werkt voor opdrachtgevers in heel Nederland en richt zich op nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie en herbestemming van gebouwen en gronden. Het werkgebied strekt zich uit over de gehele levenscyclus van een gebouw of de grond van het eerste idee tot sloop/hergebruik, met als specialisatie de ontwerpfase en gebiedsontwikkeling. Samen met tien andere bouwkostenadviesbureaus vormt Assay de coöperatie Bouwprojecteconomie, een samenwerkingsverband waarin kennis en ervaring rond bouwkostenmanagement en milieulastenberekeningen worden gedeeld. De bureaus hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouw- en milieukosten ondergebracht in EcoQuaestor, een gezamenlijk model met database.

Royal Institution of Chartered Surveyors

RICS

Conseil Européen des Economistes de la Construction

CEEC

Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen

NVBK

Register Kostenmanager Nederland

RKN

International International Cost Management Standard Coalition

ICMS

Coöperatie Bouwprojecteconomie

Bouwprojecteconomie