CEEC

Home/CEEC
CEEC 2017-06-21T15:24:40+00:00

De CEEC (Comité Européen des Economistes de la Construction of European Committee of Construction Economists) is een Europees samenwerkingsverband met als doel om de beroepsgroep en het vak van kostendeskundigen op Europees gebied te promoten. Ook het bevorderen van opleidingen en erkenning van professionals in de diverse landen staat hoog op de agenda. Daarnaast is CEEC ook de link van de beroepsgroep naar EU- organisaties. CEEC is 35 jaar geleden opgericht door enkele nationale instituten die de bouwkostendeskundigen representeren. Sinds 2013 vertegenwoordigt Creon Swaghoven van Assay PVE  de NVBK in dit samenwerkingsverband. Sinds 2017 is Creon Swaghoven General Secretary van CEEC en vertegenwoordigt daarmee de CEEC ook internationaal.

De CEEC komt twee maal per jaar bij elkaar om te vergaderen en kennis over de ontwikkelingen in de bouwsector per land en het vak uit te wisselen. Ook voert CEEC projecten uit of sluit zich aan bij andere internationale projecten:

  • IPMS. De IPMS ofwel International Property Measurement Standard (vergelijkbaar met de NEN2580) is sinds 2014 beschikbaar via IPMS.org. Er wordt gewerkt aan een  IPMS voor woningbouw waarna  versies volgen voor industrieel en retail vastgoed. Op dit moment loopt de inspraakronde voor de woningbouwversie, deze sluit op 15 April 2016. Iedereen kan zijn of haar opmerkingen kenbaar maken.
  • CEEC Code of Measurement. De CEEC Code of Measurement 2014 is sinds einde 2015 beschikbaar. Deze Code of Measurement for Cost Planning is hier (in het Engels) te downloaden. Tevens wordt vanuit CEEC deze code of measurement door delegates uit de verschillende landen vergeleken met de standaard in het betreffende land, bijvoorbeeld de NEN 2699 voor Nederland.
  • ICMS. In juni 2015 heeft in Washington de eerste internationale bijeenkomst plaatsgevonden voor een ICMS (International construction measurement standard), een standaard codering voor het gebouw, vergelijkbaar met NEN2699. De ICMS-coalitie is gestart met bijna 40 deelnemers die ruim 30 organisaties vertegenwoordigen. Daarnaast hebben meer dan 60 partijen aangegeven mogelijk geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan de coalitie. Zo ook de NVBK. Vanuit CEEC neemt de heer Justin Sullivan deel. Daarnaast zijn enkele delegates van CEEC namens een andere organisatie vertegenwoordigd waardoor binnen CEEC kennisuitwisseling en samenwerking rond de ICMS goed gewaarborgd is.
  • CEGA (CEEC Education Graduate Award). De jaarlijkse prijzen voor de beste (student-)scripties over bouwkosten (in een internationaal perspectief), gesponsord door Saint Gobain. zijn in 2015 in Praag uitgereikt. Peter Matejka uit Tsjechië behaalde de eerste prijs met een scriptie over BIM. Meer over informatie over  CEGA is beschikbaar op de website http://www.ceecorg.eu/cega-competition
  • Vergelijking competenties kostendeskundige in verschillende Europese landen. In 2015 is binnen CEEC een nieuw project opgestart waarbij de verschillen in competenties van een bouwkostendeskundige in de aangesloten landen worden geïnventariseerd. Vanuit Nederland is hiervoor de heer Erik Schulte, bestuurslid van de NVBK met als aandachtgebied opleidingen en onderwijs, gevraagd een vragenlijst hieromtrent in te vullen. In 2016 zal tijdens een van de meetings van CEEC een eerste presentatie over dit project worden gegeven.
  • Lopende projecten zijn de kostenmodellen voor kantoorgebouwen, woningbouw (appartementencomplex en op dit moment is de deelnemer uit Hongarije bezig de laatste hand te leggen aan een model voor industriële gebouwen. De zal ter zijner tijd worden verstrekt aan alle CEEC leden, die vervolgens cijfers van hun land in vullen.

Voor meer informatie over CEEC, klik hier.