Bouwprojecteconomie is een coöperatie van tien onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus verspreid over Nederland die EcoQuaestor ontwikkeld heeft. Assay PVE is sinds de start van de coöperatie lid. De aangesloten bureaus, alle lid van de NVBK, hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouw- en milieukosten ondergebracht in EcoQuaestor, een gezamenlijk model met database. Ze delen bovendien (markt-)kennis en ervaringen in actuele bouwprojecten met elkaar. Op deze manier beschikt Bouwprojecteconomie over een kennispotentieel, dat ver uitgaat boven de mogelijkheden van individuele adviesbureaus.

EcoQuaestor is hét model voor de bepaling van de bouwkosten én milieueffecten van bouwprojecten en sluit aan op NEN 2699 en de STABU-systematiek. Tevens is het model goed inpasbaar in BIM. Met behulp van EcoQuaestor kan eenvoudig een zeer gedetailleerde begroting (met volledig gespecificeerde technische oplossingen) opgesteld worden waarbij de milieuscore in CO2-footprint en ecokosten direct in de gewone calculatie wordt verwerkt. Het model en de daaronder liggende database zijn daardoor uniek voor Nederland en ontwikkeld door de coöperatie Bouwprojecteconomie, een samenwerkingsverband van tien onafhankelijke bouwkostenbureaus in Nederland.

Voor meer informatie over Bouwprojecteconomie en/ of EcoQuaestor, klik hier.