De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) is een beroepsvereniging voor kostendeskundigen in de bouw, grond-, weg- en waterbouw, installaties en huisvestingseconomie.

Zowel voor opdrachtgevers als voor leden gelden de NVBK-Gedragscode én de inschrijving in het Register, als een kwaliteitskeurmerk waarmee men zich kan onderscheiden van de niet georganiseerde kostendeskundige. Zowel personen als bedrijven die het vak van bouwkostendeskundige en/of huisvestingseconomie in de dagelijkse bouwpraktijk tot ontwikkeling brengen, kunnen lid worden van de NVBK. De vereniging telt bijna 300 individuele leden en ruim 50 bureauleden.

Doelstellingen van NVBK:

  • Bevorderen van kennis, inzicht en vaardigheden van bouwkostendeskundigen en huisvestingseconomen.
  • Het behartigen van de belangen van bouwkostendeskundigen en het promoten van de mogelijkheden van de bouwkostenkunde.
  • Het bevorderen van de toepassing van de bouwkostenkunde in de ontwikkeling en in het beheer van gebouwen, Alsmede de huisvestingseconomie.
  • Het in samenspraak met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs ontwikkelen van opleidingsaanbod, toegespitst op het vakgebied van kostendeskundigheid

Assay is lid van de NVBK en respecteert daarmee ook de NVBK-Gedragscode, die hier te downloaden is.

Voor meer informatie over NVBK, klik hier.