Project omschrijving

In opdracht van een makelaar bepaalde Assay op basis van het beeldkwaliteitsplan en het stedenbouwkundigplan kengetallen voor een woningbouwproject. Het betrof de bouw van 18 woningen.