Project omschrijving

Voor een groep basisscholen in de gemeente Roosendaal stelde Assay in samenwerking met twee collega-adviesbureaus de meerjarenonderhoudsplanning op.