De International Construction Measurement Standard (ICMS) is een standaard voor kostenbeheer van bouwprojecten wereldwijd. Sinds de publicatie in juli 2017 voorziet de International Construction Measurement Standards (ICMS) in een universele methode voor groepering, classificatie en rapportage van bouwkosten. Als reactie op feedback van de industrie, heeft de ICMS-coalitie gewerkt aan een tweede editie waarin de levenscycluskosten zijn opgenomen. Hiermee kunnen kosten over de gehele levenscyclus van een project geclassificeerd worden, waardoor inconsistenties en discrepanties bij het boeken, vergelijken en voorspellen van projectfinanciën worden geëlimineerd. De tweede editie van deze standaard werd in de tweede helft van 2019 gelanceerd. Vanuit Nederland is de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) in de persoon van Creon Swaghoven van Assay PVE aangesloten.

Download hier de ICMS.

Download hier het persbericht over de lancering van de ICMS (juli 2017).

Voor meer informatie over ICMS, klik hier.